logo CSB Scoala Europeana

DIRECTOR - ing. CUCIUREAN Alina Elena

Experienţa profesională

01.09.2015– în prezent - Director Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
2011 - 2012 Director Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
2010-2013 - Metodist al ISJ Suceava
2011- în prezent - Membru în Consiliul Consultativ al disciplinelor tehnice al ISJ Suceava;
2011-2012 - Membru în Consiliul Consultativ pentru perfecționarea personalului didactic
2012-în prezent – Membru în Consiliul Consultativ al Compartimentului pentru asigurarea calității ISJ Suceava
2015 – în prezent -Membru în Consiliul Consultativ pentru managementul resurselor umane din cadrul ISJ Suceava
2007-2015 Membru în comisia națională de specialitate – Silvicultură
1997- în prezent – profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea disciplinelor de specialitate, domeniul Silvicultură
Membru în Consiliul de Administrație al școlii
Membru al Corpului Național de experți în management educațional
Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare european㠖 proiect Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.01.01 – „Furnizarea de echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare din 150 de unități de învățământ din sistemul profesional și tehnic”
Elaborarea de auxiliare curriculare în domeniul silviculturii pentru nivelul 2
Monitor intern – Rețele parteneriale – R16 – Pădurea – viață și artă
Realizarea proiectelor de parteneriat educațional
Realizare, coordonare și participare la proiecte ce vizează activități de voluntariat
Contribuții la cercetări științifice în specialitate
Predarea disciplinelor de specialitate din domeniul silvic și forestier
Diriginte – conducător de colective de elevi (clase)
Responsabil al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Colegiul Silvic „Bucovina”
Responsabil al Catedrei tehnice – silvicultur㠖 Colegiul Silvic „Bucovina”
Membru în Comisia Națională de specialitate – învățământ profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal pentru domeniul silvicultură
Membru în Consiliul Consultativ - Dezvoltarea resurselor umane – ISJ Suceava
Metodist ISJ Suceava
Membru Comisia pentru Asigurarea Calității – Colegiul Silvic “Bucovina”
Membru în Comisia județeană de Evaluare externă a calității
Responsabil cu măsuri privind protecția muncii și paza și stingerea incendiilor
Sef al comisiei metodice a diriginților
Membru în Comisia Națională de Specialitate pentru aria curriculară Tehnologii – domeniul silvicultură
Membru în Comisia națională și județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare
Membru în Comisia Națională de elaborare a subiectelor și baremelor de corectare de bacalaureat- discipline tehnologice
Membru în Comisiile județene pentru examenul de bacalaureat
Vicepreședinte în comisia de Testare Națională
Membru în comisiile de certificare a competențelor profesionale Nivel 1,2,3, 3 plus
Membru în comisia de elaborare PAS
Membru al comisiilor de examen la nivel de școală (încheierea situației școlare, corigențe, diferențe)
Autor auxiliar curricular cl. IX-a domeniul silvicultură -2010
Autor de manuale auxiliare pentru modulele: Regime și tratamente silvice, Ecologie forestieră, Dendrometrie, Nivel 3, calificarea Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, autor ghid de practică Semințe și pepiniere forestiere, auxiliare ISJ-CCD pentru clasa a IX-a Pedologie și climatologie forestieră, Semințe și pepiniere, Fauna pădurilor și a apelor de munte
Formator experiență în formarea adulților (cursuri de formare – Colegiul Agricol Fălticeni, programul „A doua șansă”- Scoala cu clasele I-VIII George Voevidca Câmpulung Moldovenesc etc.