logo CSB Scoala Europeana

PROIECT POCU/633/6/14/131616

STAGIILE DE PRACTICĂ - CALEA DE TRANZIȚIE SPRE ANGAJARE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/

Educația promovată de Colegiul Silvic Bucovina este despre internship, despre relații, despre potențialul unei persoane de a găsi şi trasa o cale profesională potrivită. Acestea sunt doar câteva dintre motivele care au conturat scopul proiectului Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare. Scopul nostru a fost acela de a interconecta elevii noştri cu tutori de practică în domeniu şi de a-i sprijini financiar în acest demers prin acordarea de burse elevilor şi prin remunerarea tutorilor implicați din partea angajatorilor. Această activitate a fost completată de crearea mediilor de practică atât de necesare adaptării procesului educațional la piața muncii, de consilierea profesională prin care o persoană consiliată se cunoaşte mai bine, își descoperă abilitățile pentru o anumită carieră şi de apropierea elevilor de tehnologia din domeniul studiat prin activitățile inovative realizate. Şcoala nu mai poate fi văzută ca un muzeu cu figurine și exponate, iar activitățile derulate de către Colegiul Silvic Bucovina sunt menite să sprijine modernizarea sistemului de învățământ în favoarea elevilor prin schimb de bune practici şi creşterea motivației necesare pentru o învățare pe tot parcursul vieții. Procesul educațional trebuie să fie un internship care asigură o învățare pe tot parcursul vieții.

film POCU

Comunicat de presă Pentru detalii click aici

Comunicat de presă Pentru detalii click aici

Comunicat de presă Pentru detalii click aici

Rezultate finale Pentru detalii click aici

Anunț burse Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei elev minor Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei elev major Pentru detalii click aici

Finalizare stagii de practică Pentru detalii click aici

Comunicat finalizare eligibilitate Pentru detalii click aici

Anunț burse Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei elev minor Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei elev major Pentru detalii click aici

Întrebări frecvente Pentru detalii click aici

Rezultate finale Pentru detalii click aici

Rezultate eligibilitate Pentru detalii click aici

Anunț selecție expert comunicare Pentru detalii click aici

Model declarație disponibilitate Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs Pentru detalii click aici

Rezultate finale Pentru detalii click aici

Rezultate interviu Pentru detalii click aici

Rezultate eligibilitate Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă acordare burse, 26.11.2021 Pentru detalii click aici

Model declarație disponibilitate Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs Pentru detalii click aici

Anunț selecție expert Pentru detalii click aici

Rezultate selecție elevi Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă, 26.10.2021 Pentru detalii click aici

Anunț selecție elevi Pentru detalii click aici

17 Protocoale de colaborare încheiate pe parcursul anului școlar 2020-2021, în cadrul proiectului „Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare” POCU/633/6/14/131616 Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă, 29.07.2021 Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei pentru elev minor Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a burse pentru elev major Pentru detalii click aici

Anunț subvenții Pentru detalii click aici

Regulament subvenții Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei pentru elev minor Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a burse pentru elev major Pentru detalii click aici

Anunț subvenții Pentru detalii click aici

Regulament subvenții Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă, 29.04.2021 Pentru detalii click aici

Chestionar pentru identificarea nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel național/regional/local, adresat agenților economici:
https://forms.gle/UXPBNg4b1YJALRfw9

Rezultate finale ale procesului de recrutare și selecție a tutorilor de practică

Pentru detalii click aici

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative

Pentru detalii click aici

Rezultate ale procesului de selecție a elevilor grupului țintă - Final -

Pentru detalii click aici

Rezultate preliminare ale procesului de selecție a elevilor grupului țintă

Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs

Pentru detalii click aici

Model declarație de disponibilitate

Pentru detalii click aici

Anunț selecție tutori practică

Pentru detalii click aici

Invitație participare la proiect adresată agenților economici

Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la selecție

Pentru detalii click aici

Declarație angajament_minori

Pentru detalii click aici

Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Pentru detalii click aici

Declarație privind acordul utilizării datelor cu caracter personal

Pentru detalii click aici

Declarație apartenență etnia rromă minor

Pentru detalii click aici

Anunț selecție

Pentru detalii click aici

Lansarea proiectului "Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare" POCU/633/6/14/ 131616
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Detalii
aici